Ivica Žarkov

Rođen sam u Kovinu 1962. godine. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Beogradu i trenutno sam na funkciji načelnika Južnobanatskog upravnog okruga. Oženjen sam i otac dvoje dece.

Nakon završetka studija, 1984. godine, zaposlio sam se u MUP-u Pančevo i radio na poslovima inspektora policije za suzbijanje opšteg, a potom i privrednog kriminala. Od 1998. do 2001. godine bio sam zaposlen u osiguravajućoj kući "Stari grad" kao pravnik, a od 2001. radio sam u Opštinskoj upravi Kovin kao samostalni stručni saradnik u pravnoj službi. Za vršioca dužnosti Opštinskog javnog pravobranioca imenovan sam 2002. godine, a iste godine i za sekretara Skupštine opštine Kovin. Od 2005. do 2007. bio sam zaposlen u Ministarstvu finansija kao direktor u Poreskoj upravi filijale Kovin. Rešenjem Vlade Srbije, 2007. godine imenovan sam za načelnika Južnobanatskog upravnog okruga, da bi, nakon sprovedenog konkursa, novim rešenjem Vlade, 2010. ponovo bio imenovan na istu poziciju.

Na funkciji sekretara SO Kovin učestvovao sam u realizaciji koncepta „elektronske uprave“, zahvaljujući kome je u Opštinskoj upravi postavljen umrežen sistem računara i povezan sa mesnim kancelarijama po selima. Uspostavljen je i sistem javnih nabavki i primenjen zakon o budžetskom sistemu. Kao direktor filijale Poreske uprave, ostvario sam primenu nove pravne poreske regulative na teritoriji opštine Kovin, uveo PDV, fiskalne račune i sproveo različite oblike prinudne naplate, koji se ranije nisu primenjivali.