Iwona Kuś

psychoterapist in Warszawa, Polska

Jestem psychoterapeutą, coachem (ICF) i trenerem. Posiadam różnorodne doświadczenia biznesowe oraz kliniczne. Pracuję z osobami indywidualnymi oraz pracownikami na zlecenie firm. Moimi klientami są osoby dorosłe, które odczuwają trudność w radzeniu sobie z problemami natury zarówno osobistej jak i zawodowej.

Przez 8 lat mieszkałam w USA, co pozwoliło mi zdobyć cenne doświadczenie w pracy w środowiskach wielokulturowych.

Obszary mojej działalności:

- psychoterapia (łączę nurty terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z nurtem poznawczo-behawioralnym oraz terapią schematu)

- coaching i szkolenia dla pracowników firm

- diagnostyka psychologiczna pod kątem dopasowania do stanowiska i oceny potencjału (Hogan, TalentQ, Psytech)

Edukacja: psychologia (Uniwersytet SWPS), szkolenie certyfikacyjne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, akredytowane szkolenie dla mediatorów (Polskie Centrum Mediacji) oraz coachów (ICF), zarządzanie kompetencjami (SGH), commercial art oraz merchandising & marketing (USA). Aktualnie w trakcie szkolenia Terapii Schematu oraz do certyfikatu w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej).