Vj Isadorra

Inanam

awk di paksA SY TeRpakSA

  • Work
    • Tidur Lepak Dan Makan (TLDM)
  • Education
    • smk pingan2
    • Universiti Malaysia Sabah