Janinna.ART Jana Hrončová

Baví ma všetko tvorivé a musím sa veľmi snažiť, aby som svoju tvorivosť udržala na jednej cestičke. Inak chce ísť všade a robiť všetko! 10 životov by bolo málo....

I enjoy everything creative and I have to try very hard to keep my creativity on one path. Otherwise it wants to go everywhere and do everything! 10 lives would be a little ....

Moju Tvorbu nájdete tu: