Joan Carbonés

Joan Carbonés

Tot i ser mestre i psicopedagog em defineixo millor com a estudiant, perquè penso que sempre estem en continu aprenentatge. Per això no puc parar de formar-me, per a saber més i explorar altres maneres d'ensenyar però sobretot d'aprendre.

Addicionalment, crec que tot està inventat i per inventar, que hi ha moments i situacions que condicionen l'èxit de les intervencions com a educadors.