Johan Hallbjörn

Consultant in Stockholm, Sverige

Read my blog

Det andra var sällskapet på kvällarna uppe i Kramfors. Inte för att det var fel på sällskapet, de flesta som tagit in på hotellet var ingenjörer som han själv. Och hade samtalen efter middagen gällt belastningsproven i de tjugosex pålgrupperna eller antalet pålar i varje grupp, eller kommande problem med att ovanpå dessa pålar bygga världens kanske största fackverk i trä, så hade han gärna varit där. I alla sådana samtal kunde man plötsligt komma på något nytt eller en nödvändig förändring.

Men sådana nyttiga samtal blev det aldrig. Det fanns bara två samtalsämnen i groggsalongen efter middagen, det ena obehagligare än det andra. Fruntimmer och kriget.

Johan Hallbjörn

Source:

Att inte vilja se - Jan Guillou