Jorge Pan

Coruña

Jorge Pan

Coruña

Xornalista sen xornal. LXXV Premio Pérez Lugín. Escribo discursos e, en Eloqüencia, axudo a pronuncialos.