Klára Junková

Prague, Czech Republic

ctím lidi a věci s charakterem, chtělo by se dodat JEN, ale svět se točí