Korniki W Drewnie

Designer, Artist, and Architect in Warszawa

Korniki W Drewnie

Designer, Artist, and Architect in Warszawa

Visit my company website

Kornik – definicja i charakterystyka

Kornik jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych szkodników drzew występujących w Polsce. Kornik to powszechne określenie na przedstawicieli gatunku chrząszczy z podrodziny kornikowatych.

Szkodniki te charakteryzują się walcowatą budową ciała w kolorze brunatnym lub czarnym, którego długość w zależności od gatunku osiąg od 0,6 do nawet 9 milimetrów.

Kornik – rodzaje, klasyfikacja

W Polsce występuję około stu gatunków owadów z rodziny kornikowatych. Najpopularniejszą klasyfikacją tych owadów jest podział w zależności od części roślin, na których dane gatunki żerują. W ten sposób możemy wyróżnić kambiofagi, tzw. szkodniki fizjologiczne, oraz ksylofagi, czyli szkodniki mechaniczne.

Kambiofagi, które są dominującą grupą korników w Polsce, żerują pod korą drzewa i odżywiają się przede wszystkim miazgą i łykiem. Ten sposób żerowania prowadzi do problemów z przewodzeniem substancji organicznych produkowanych w liściach, zahamowania rozwoju drzewa, a w efekcie także do ich obumierania.

Druga grupa, znacznie mniej popularna w Polsce, czyli ksylofagi to gatunki żerujące w drewnie. Ich działalność prowadzi do uszkodzeń mechanicznych drzewa w postaci powszechnie znanych korytarzy widocznych w przekroju drewna.


Kornik – sposoby zwalczania

Występujące w Polsce korniki żerują głównie w drzewa iglastych, a ich podstawowym pożywieniem jest miazga drzewna, rzadziej samo drewno. W związku z czym korniki nie są odpowiedzialne za uszkodzenia w drewnie wyrobionym (meble, ramy, konstrukcje drewniane).

W celu ochrony lasu przed kornikami i innymi szkodnikami warto tworzyć drzewostany mieszane, które są bardziej odporne na działanie szkodników. Naturalnym przeciwnikiem korników są także zjadające je ptaki, takie jak choćby dzięcioły. Gdy jednak mamy już do czynienia z rozwojem kornika w lesie najskuteczniejszą metodą jest wycinka zaatakowanych drzew i ich natychmiastowa wywózka z lasu.

Wśród mniej popularnych i skutecznych metod można wymienić także pułapki feromonowe, które wabią swoim zapachem korniki oraz korowanie, czyli usuwanie z drzew kory wraz ze znajdującymi się pod nią szkodnikami.

Niewątpliwie, jednym z najbardziej skutecznych metod walki z tymi szkodnikami drewna jest fumigacja domu lub fumigacja kościoła.

Ostatnim sposobem jest zastosowanie środków zwalczających szkodniki drewna, wśród których najbardziej znanym i skutecznym jest xilix żel na spuszczel pospolity.