Sebastian Långström

Sebastian heter jag. Bor en bit utanför vad som borde vara Sveriges huvudstad, Göteborg. Är för nävarande arbetssökande, under tiden jag söker jobb utvecklar jag applikationer samt webbsidor.

Språk i bagaget: PHP, HTML[5], CSS, Objective-C, Javascript, SQL, Bash, Python.

Två applikationer finns just nu i Apple's App Store: TellEvent samt den senaste, Lägeskoll.