Bạch Thiên Yết

Hoan nghênh mọi người đến với cácĐàm Phong các. Bạch Thiên Ca có đôi lời muốn nhắn nhủ. Tiểu muội mới tham gia, nếu có điều gì không phải mong mọi người lượng thứ.

Thứ nhất: những câu chuyện muội do muội tự sáng tác post lên mong mọi người không mang đi nơi khác khi chưa được muội đồng ý.

Thứ hai: những truyện muội edit chỉ là ý kiến chủ quan theo ý hiểu của muội nên nếu có gì sai sót, mọi người đừng trách.

Thứ ba: đừng nói những lời không lịch sự tại đây.

Cuối cùng hi vọng mọi người ủng hộ Đàm Phong các các. Muội xin chân thành cảm ơn.(các muội có thể vào đây để đọc thêm truyện:http://naohlin.wordpress.com/ )

Thân ái.