Max Lucas

Student, Writer, and Editor in เชียงใหม่, ประเทศไทย

Visit my website

สวัสดีครับ ผมชื่อ Max ปัจจุบันผมทำงานอยู่ในเชียงใหม่, ประเทศไทย. ผมเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และได้มีโอกาสเข้ามาหางานทำต่อในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้งานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมมีงานอดิเรกเล็กๆนั่นก็คือการเขียนอัพเดทข่าวสารเรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้ในเว็ปชื่อว่า iNewsTH โดยจะเขียนเกี่ยวกับทุกๆเรื่องที่ผมสนใจ อีกทั้งยังเป็นการฝึกการใช้ภาษาไทยของผมให้พัฒนาขึ้นอีกด้วย

จากเรื่องข่าวสารต่างๆที่ผมสนใจในตอนแรกปัจจุบันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม จากที่เริ่มสนใจเฉยๆกลายมาเป็นการอยากที่จะอัพเดทมันไว้ในที่ใดที่หนึ่งเพื่อไม่ให้ผมลืมข่าวสารต่างๆนั้น ผมจึงสร้างเว็ปไซต์ส่วนตัวขึ้นมาซึ่งเป็นเว็ปไซต์อัพเดทข่าวสารต่างๆที่ผมสนใจ

เว็ปไซต์ของผมที่กล่าวมานั่นก็คือ http://inewsth.com/ โดยในเว็ปไซต์ของผมจะอัพเดทเรื่องราวต่างๆมากมายแบ่งเป็นหมวดดังนี้ ข่าวในประเทศไทย ข่าวในประเทศจีน ข่าวในประเทศอังกฤษ และข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดผม ผมอัพเดทเรื่องราวต่างๆจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผมเลย คุณสามารถเข้ามาเพื่ออ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในโลกใบนี้ สามารถสร้างความรู้รอบตัวได้อย่างแน่นอน

ปัจจุบันข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทุกคนต้องรู้เรื่องราวข่าวสารในโลกใบนี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มานั้นมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ส่วนตัวผมได้ประโยชน์จากข่าวสารพวกนี้มาก ผมจึงสร้างเว็ปไซต์ข่าวขึ้นมาเพื่อคัดกรองข่าวดีๆมาให้พวกคุณทุกๆคนได้อ่าน