Мая Ковачева

Журналист по професия, пътешественик по душа. Едно от най-големите удоволствия е да видиш други култури, бит и начин на живот. Ще ви разкажа какво видах, почувствах и разбрах по време на пътуванията си. Следвайте моите стъпки. Да обиколим света заедно.