Máy chà sàn tạ Karva

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Máy chà sàn tạ Karva

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

View my portfolio

Máy Chà Sàn Tạ Máy chà sàn tạ karva kvg17f là sản phẩm thường được dùng để đánh bóng hay mài sàn đá bởi có thể gắn được phíp mài sàn và phíp đánh bóng sàn