Schack Fowler

Inteligenty (budynek|dom) - sterowanie (oświetleniem i ogrzewaniem|domem|i symulacja obecności) czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany method zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.
Inteligenty (budynek|dom) - sterowanie (oświetleniem i ogrzewaniem|domem|i symulacja obecności) zarządzania budynkiem (ang. BMS – Developing Administration Programs) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucji. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak:
sieć teleinformatyczna,
sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
symulacja obecności,
ochrona bytu i mienia,
system alarmowy i monitoring,
method przeciwpożarowy,
technique kontroli dostępu,
method zasilania UPS,
program pogodowy,
system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł,
obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
złożony program personalizacji,
technique sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych
Symulacja obecności
Popularnym sposobem wykorzystania systemu inteligentnego domu jest symulacja obecności domowników polegająca na załączaniu i wyłączaniu oświetlenia w konkretnych pomieszczeniach oraz, przykładowo, na odtwarzaniu muzyki. Aby urealnić taką symulację można stosować moduł inteligentne