Milos Popovic

Web Developer in Београд, Србија

Listen to my music

Rodjen sam u Beogradu - 1987 godine. U Beogradu sam završio srednju elektrotehničku školu, smer elektrotehničar računara. Nakon toga, 2006 godine sam upisao Visoku školu elektrotehnike i računarstva u Beogradu i diplomirao 2011 godine na smeru "Nove računarske tehnologije".

  • Work
    • www.sajtovi-izrada.com