Monica Søvik

Freelance blomsterdekoratør,

og jeg hjelper andre med å bygge opp en inntektskilde i samarbeid med Amway og Network 21.