Nguyen Phat

Architectural Engineering in Vietnam

Visit my company website

Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát chuyên tổng thầu các Công trình về Căn Hộ Dịch Vụ, Văn Phòng Cho Thuê, Khách Sạn và Hệ thống trường học Quốc tế cũng như tư nhân