Nieuwe Vrijheid - mensen voor mensen

Te vaak hoor ik in instellingen of (penintiaire) inrichtingen termen zoals "reguliere professionals", "ervaringsdeskundigen" en "(ervaringsdeskundige) vrijwilligers" in de verhouding "Wij en Zij".

Om tot de best mogelijke Herstelondersteunende Zorg te komen zijn "Wij allemaal" eigenaar van deze zorg en spelen (ervaringsdeskundige) vrijwilligers hierin zelfs een cruciale rol.
Om deze rol zo optimaal mogelijk te benutten ben ik u graag van dienst.

Mijn persoonlijke Kernkwaliteiten m.b.t. het werken met vrijwilligers zijn:

Hoe krijg je de talenten en kwaliteiten na verloop van tijd goed in beeld?

Hoe zet je deze op een nuttige en constructieve manier in?

Hoe houd je de werkzaamheden voor de vrijwilliger(s) leuk en uitdagend?

Hoe kom je binnen een organisatie in een zo kort mogelijke tijd tot het “ WIJ “ gevoel?

Joan van Hemert @Nieuwe Vrijheid