Sandra GR PSICOLOGIA

Psychologist and Therapist in Catalunya, Espanya

Visit my website

Sóc dona, mare, psicòloga i formadora. Una caminant de la vida, com tu, com tots.

Sempre que puc, no sempre és possible, m'agrada evitar les etiquetes, els trastorns, i les sentències vàries que habitualment trobem en la nostra societat. Per a mi ets una persona única, amb la teva història personal, les teves experiències vitals i la teva pròpia personalitat. Sóc una fervent defensora de la importància que té l'auto coneixement en les vides de les persones. Saber quin efecte a nivell psicològic i físic tenen les teves emocions, pensaments i manera d'actuar és bàsic per poder-te sentir millor. Conèixe't també vol dir, en grans pinzellades, saber d'on vens, on ets, qui ets i cap on vols anar. Saber identificar i regular les teves emocions. Donar-te permís per aprofundir en els teus desitjos. Identificar les teves actituds i aptituds positives, aquelles que t'ajuden a fer front a la teva vida personal i reforçar-les. Així com identificar les que no t'ajuden ni física ni mentament i reconduir-les per tal que no esdevinguin una font de patiment. Tot això des d'una escolta atenta i respectuosa. Sense judicis ni etiquetes. Respectant i valorant en tot moment la teva singularitat com a persona i fugint de les dicotomies ``bo-dolent``, ``normal-anormal``. Perquè crec amb la saviesa de la natura i amb la gran potencialitat dels ésser humans.