Paweł Sankowski

Paweł Maksymilian Sankowski
ŻYCIORYS

Urodzony 12 czerwca 1982r. w Bydgoszczy. Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy ( technik osprzętu płatowca...) Szkołę kończy z wyróżnieniem oraz listem gratulacyjnym od Pani Poseł Hyla-Makowskiej. W latach młodzieńczych dużo podróżuje m.in. Turcja, Włochy, Francja, Belgia, Norwegia, Szwecja, Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy, Czechy, Słowacja. Uczestnik wielu obozów wędrownych. W latach 2002-2005 ukończył licencjat z oceną bardzo dobrą o specjalności fizyka z informatyką na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Równolegle ukończył studium pedagogiczne. Magisterium z fizyki złożył z wynikiem bardzo dobrym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007r. W latach 2006-2007 uczy w Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy. W latach 2008-2010 uczy w Zespole Szkół Chemicznych. Od roku 2007 związany z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1, gdzie uczy fizyki i jest również planistą. Uczy również w Pierwszym Prywatnym Gimnazjum w Bydgoszczy. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2009, 2010 i 2011 otrzymuje nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. Prowadzi zajęcia w ramach programu EFS - Zawodowe Horyzonty I i II i III. Członek PSNPP - Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy.
W ramach rozwoju zawodowego zdobywa certyfikaty: ECDL, certyfikat NAU-KOM "Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności", NAU-ICT "Przygotowanie nauczycieli w zakresie kultury informatycznej", NAU-WAR "Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów", CODN - Podnoszenie skuteczności sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, CODN - Diagnostyka edukacyjna, CODN - Trendy uspołeczniania polskiej szkoły, Kurs dla wychowawców placówek wypoczynkowych dzieci i młodzieży. Kurs technologii informacyjnych w doradztwie i kształceniu zawodowym.
Wegetarianin. W 2010 startuje na radnego do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ramienia PSL w Bydgoszczy. Członek Rady Społecznej Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Koordynator kampanii internetowej PSL w wyborach do parlamentu 2011.