Sara Hermo Alonso

Galicia

1997. Estudiante no IES A Cachada, en Boiro. Con vistas de futuro no mundo do audiovisual, fotografía e deseño grafico.

Integrante de O Club do Antifás e Trafego.

Afán de autosuperación. Busco o triunfo da imaxinación contra a intelixencia.