Stanisław Swica

Social Media Strategist, Content Marketing, and Creator in Wrocław, Poland

Stanisław Swica

Social Media Strategist, Content Marketing, and Creator in Wrocław, Poland

View my portfolio

W życiu prywatnym i profesjonalnym kieruję się filozofią: "Dawaj innym wartość, zanim sam będziesz chciał ją uzyskać". Wartością może być wszystko: dobre słowo, pozytywne emocje, uwaga, poważanie, twórczość, pomoc, praca. Całe nasze życie i wszelkie interakcje to wymiana wartości. Pieniądz, tak często kojarzący się z wartością, jest jedynie jej miernikiem, o czym warto pamiętać na co dzień. Moje podejście do rozwoju marki w internecie opiera się na zasadzie budowy osobistych relacji i więzi z odbiorcą po drugiej stronie monitora. Zawszę podchodzę kreatywnie do wyzwania, jakim jest opracowanie rozwiązań i stworzenie konkretnej strategii dopasowanej do konkretnych celów klienta. Dbam również o to, by cele te były spójne z potrzebami odbiorcy.

Wychodzę z założenia, że interakcje w sieci odzwierciedlają interakcje w świecie rzeczywistym. Wiele firm lub osób, próbujących rozpowszechnić w internecie informacje na swój temat, podchodzi do tego jednak bardziej zadaniowo, niż relacyjnie. Skutkiem bywa zaniedbanie, lub niepoświęcanie należnej uwagi i sił działaniom w mediach społecznościowych, a tym samym brak skuteczności w budowaniu relacji z ludźmi po drugiej stronie ekranu.

Moim zadaniem jest tak zaprojektować komunikację marki z odbiorcą, by efektem było stworzenie relacji, spełniających trzy kluczowe kryteria: trwałych, opierających się na zaangażowaniu i będących źródłem wartości dla obu stron.