Stefan Pålsson

I mitt företag Hyperfinder undersöker jag hur it- och samhällsutvecklingen skapar utmaningar och möjligheter för undervisning och lärande, såväl inom som utanför det formella utbildningssystemet. Jag skriver regelbundet åt Skolverket, bl a i Omvärldsbloggen, om it i skolan, om skolbibliotek och på Kolla källan. Sedan i våras ansvarar jag även för omvärldsspaningarnaVäsby Lärlabb, som drivs av Upplands Väsby kommun.

Innan jag började driva Hyperfinder på heltid 2003, ägnade jag mig åt omvärldsbevakning för KK-stiftelsen. Närmast dessförinnan var jag verksam med kompetensutveckling på Högskolan Kristianstad.

Jag har arbetat med it och lärande sedan 1994, då jag anställdes på Pedagogiska centralen (numera Pedagogisk Inspiration) i Malmö. Innan dess studerade jag statsvetenskap, teoretisk filosofi, sociologi och historia vid Lunds universitet.

Min internationella nyhetsbevakning av digitalisering, samhällsutveckling och lärande kan följas på Dagens spaningar.