Han Zeng

Human in Shenzhen

Han Zeng

Human in Shenzhen

View my portfolio

Indie music

Guitar

Gaming

KOP

  • Work
    • XIRO Drone Co.
    • QVOD
    • Leiphone
  • Education
    • University of Liverpool