Gabrielė Vingilytė

Gimiau 1998 metais, Kuršėnuose. Prieš kelis metus pradėjau lankyti Lauryno Ivinskio gimnaziją. Dabar esu dešimtokė ir labai mėgstu užsiėmimus. Jau ketverti metai lankau šokių burelį "Jamp". Manau esu veikli, bei įdomi.