Solar Stone

Tрябва да повярвам, че извън ума ми има и друг свят. Трябва да повярвам, че действията ми винаги имат значение. Дори и да не мога да си спомня. Трябва да вярвам, че все още е там, дори и да съм със затворени очи. Вярвам ли, че все още е там? Всеки се нуждае от спомените си, за да се опознае. Аз не съм по-различна. И докъде бяхме стигнали?