Ξεφραγο Αμπελι

Artist and Musician in Αθήνα, Ελλάδα

Ξεφραγο Αμπελι

Artist and Musician in Αθήνα, Ελλάδα

Listen to my music

we are artists and musician currently living in Αθήνα, Ελλάδα. Our interests range from music to singing. We are also interested in traditional dance.

You can click the button above to watch my videos.