Zuzana Dudková

Career Coach and Life Coach in Třebíč, Česko

Zuzana Dudková

Career Coach and Life Coach in Třebíč, Česko

Pomáhám lidem ujasnit si, co doopravdy potřebují ve svém pracovním i osobním životě a podporuju je v tom, aby si to dokázali zařídit.

Téma práce a životní rovnováhy mě fascinuje od dětství. Někdo si to v práci odbyde od šesti do dvou. Jiný skoro neodděluje svůj pracovní život od osobního. Mezi tím najdeme miliony nuancí a osobních příběhů.

Ráda své klienty doprovázím úseky jejich cesty, kdy mají chuť zkusit něco nového nebo potřebují podpořit.

Pracuji s jasným cílem. Používám široké spektrum nástrojů, přístupů a kreativních technik. Klient vždy sám rozhoduje o tom, jakým směrem a s využitím jakých postupů se při společné práci vydáme. Každé setkání přináší reálný a praktický výstup v podobě pojmenování kroků, které je třeba udělat.

Ráda s lidmi pracuji venku při chůzi. Kontakt s přírodou a rytmus chůze zklidňuje mysl, tříbí smysly a přivádí nás blíže k tomu, co opravdu potřebujeme. Pohyb v krajině přináší nové perspektivy a originální nápady. Pomáhá najít svěží způsob, jak uvést do chodu potřebné změny www.koucovanizapochodu.cz.

V posledních letech jsem pracovala s freelancery, majiteli malých nebo větších firem, manažery, zaměstnanci, umělci a kreativci, rodiči na/po rodičovské dovolené a se studenty. Mnohá témata se opakují, přitom je každé z nich vždy unikátní.

Kromě toho se věnuji mediaci, facilitaci workshopů a mastermind skupin a somatickému vzdělávání.

S klienty, kteří jsou tomu otevření, zapojuji somatické techniky i do koučování.

Více v češtině: navolnenoze.cz/prezentace/zuzana-dudkova/

Více v angličtině: https://about.me/zuzanadudek

Kontakt: zuz@nadudkova.cz