Zuzana Dudková

Coach, consultant & lecturer in Třebíč, Česko

Zuzana Dudková

Coach, consultant & lecturer in Třebíč, Česko

Průvodkyně, koučka, lektorka

Pomáhám lidem nastavit a vyladit jejich profesní život. Téma práce mě fascinuje od dětství. Někdo si to odbyde od šesti do dvou. Jiný skoro neodděluje svůj pracovní život od osobního. Mezi tím najdeme miliony nuancí a osobních příběhů. Ráda své klienty doprovázím úseky jejich cesty, kdy mají chuť zkusit něco nového nebo potřebují podpořit.

Pracuji s jasným cílem. Používám široké spektrum nástrojů, přístupů a kreativních technik. Klient vždy sám rozhoduje o tom, jakým směrem a s využitím jakých postupů se při společné práci vydáme. Každé setkání přináší reálný a praktický výstup v podobě pojmenování kroků, které je třeba udělat.

Ráda s lidmi pracuji venku při chůzi. Kontakt s přírodou a rytmus chůze zklidňuje mysl, tříbí smysly a přivádí nás blíže k tomu, co opravdu potřebujeme. Pohyb v krajině přináší nové perspektivy a originální nápady. Pomáhá najít svěží způsob, jak uvést do chodu potřebné změny. www.koucovanizapochodu.cz

V posledních letech jsem pracovala s freelancery, majiteli malých nebo větších firem, manažery, zaměstnanci, ženami na/po rodičovské dovolené, s umělci a se studenty. Mnohá témata se opakují, přitom je každé z nich vždy unikátní.

Kromě toho se věnuji facilitaci mastermind skupin a pohybově-tanečnímu vzdělávání, v němž propojuji své zkušenosti se somatikou a tancem. Zaměřuji se na prohlubování tělesného vnímání, zkoumání pohybových vzorců, objevování nových možností v tanci a rozvoj pohybového repertoáru.

S klienty, kteří jsou tomu otevření, zapojuji somatické techniky i do koučování.

navolnenoze.cz/prezentace/zuzana-dudkova/

zuz@nadudkova.cz