Bert Boerrigter

Accountant
In mijn rol als accountant ben ik de specialist in het
cijferen en het toetsen van al datgene wat in geld
wordt uitgedrukt. Deze rol vervul ik voor het bedrijfs-
leven (MKB) en ten behoeve van ministeries binnen
de overheid.

Onderzoeker
In mijn rol als onderzoeker verzamel ik feiten om
daarmee een werkelijkheid weer te geven die ik als
spiegel kan terugleggen bij mijn opdrachtgever.

Coach
Mijn coach rol is een begeleidingsvorm die helpt om
de interactie tussen mensen op energieke en
dynamische wijze te laten verlopen met als doel
'leren' en 'ontwikkelen'.

Priester
In mijn rol als priester zoek ik in het contact naar
onderliggende waarden en principes van het
handelen die maakt dat ieder mens is zoals deze
is in zijn uniekheid en authenciteit.