Associació AMIC Mollerussa i Cultura

Mollerussa

L’Associació AMIC Mollerussa i Cultura es defineix com a plural, respectuosa, solidaria, i col•laboradora amb les iniciatives ja existents a la ciutat.
Els fins de l’associació són:
Potenciar la Ciutat de Mollerussa
Potenciar la Cultura

Perfil de l’associació:
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Organitzar, promoure i desenvolupar esdeveniments, activitats, documentació i altres, elements destinats a assolir els fins de la associació.
Col•laborar amb les associacions i organitzacions, en especial amb les de Mollerussa, en el desenvolupament de les seves activitats.
A2mic és una associació sense ànim de lucre.