Alwida Antonina Bajor [Alvyda Bajor]

Writer of books in Vilnius County, Lithuania

Read my book

Alwida Antonina Bajor [Alvyda Bajor] –znana kresowa dziennikarka i publicystka, pisarka, tłumaczka jak i autorka scenariuszy sztuk teatralnych dla Teatru Polskiego w Wilnie i w Moskwie.
W 1964-2000 pracowała w polskojęzycznym dzienniku Kurier Wileński,w latach 1980–2000 była kierownikiem Działu Literatury i Sztuki tegoż dziennika.

Jako publicystka i dziennikarka współpracowała z wieloma czasopismami, jest autorką mnóstwa artykułów, które ukazały się w periodykach: Lithuania, Magazyn Wileński, Katalikų pasaulis, Znad Wilii, Kinas, 7 meno dienos, Veidas, Ateneum Wileńskie, Tygodnik Wileńszczyzny, Nasza Gazeta, Zesłaniec, Pro memoria,oraz w Kwartalniku Filmowym, w polskich i japońskich pismach akademickich.

Alwida Bajor jest także autorką popularnych książek o polskiej kulturze na Litwie:
- Otwarła się nadwilejska góra (wyd. Choose and win media Mikołaj Kołyszko, Kraków, 2020),

-Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza (Wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2016),

-Album "Polskie Studio Teatralne w Wilnie 1960-2010" (Wyd. Polskie Studio Teatralne w Wilnie, 2012),

-Druskieniki i okolice (Wyd. Šviesa, Kaunas, 1998),Mickiewicza młodości kraje (Wydawnictwo Polskie w Wilnie, 1998),

-Piorun, Jezioro Czerwone (Wydawnictwo Polskie w Wilnie, 1995),

-Virsmas. Rozmowy z Jonasem Vaitkusem (wyd. Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, 1991).

Wiele z jej popularyzujących tekstów ukazało się w publikacjach zbiorowych o Witkacym, Mackiewiczu czy Piłsudskim.

Uhonorowana nagrodą literacką Czesława Miłosza (1992), Nagrodą im. Witolda Hulewicza (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2018).

  • Education
    • Vytautas Magnus University Academy of Education