Habitus Husene

Residental Service and Daycare Center in Denmark

Visit my company website

Hos Habitus Husene er faglig omsorg og høj kvalitet i centrum. Vi tilbyder dags- og botilbud til unge over 15 år med svære udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Vi tror på, at disse unge mennesker fortjener en hverdag med højere livskvalitet, hvor de kan rumme egne følelser og forstår dem på bedre vis. På den måde kan de også handle mere hensigtsmæssigt på dem.

Hos Habitushusene arbejder vi også på, at borgerne lærer at blive mere selvstændige, således at de i højere grad kan klare sig selv, når de skal have en hverdag op at stå uden for Habitushuset.

Find sociale tilbud på Habithuset her.

Hos Habitus Husene arbejder vi for at skabe de bedst mulige rammer for hvert enkelt ungt menneske og beboer i vores varetægt. Det gør vi med udgangspunkt i solide specialpædagogiske kompetencer og et højt menneskeligt engagement. Dette afspejler meget godt Martin Godskes - direktør i Habitus - mål for virksomheden: at forbedre livskvaliteten for borgerne, det handler om.

I foråret 2020 lancerede vi et helt nyt onboardingprogram, Habitus Akademi, der klæder alle nye medarbejdere hos Habitus Husene godt på til at drage omsorg for vores beboere. Du kan læse mere om Habitus Husenes onboardingprogram her.

Formålet med Habitus Husenes arbejde er til hver en tid at sikre vores beboere størst mulig livskvalitet, trivsel og selvudvikling på egne præmisser.

Alle vores botilbud er indrettet i landejendomme eller hyggelige villaer i grønne omgivelser, der skaber en hjemlig atmosfære.

Læs mere om os på habitus.dk og følg Habitus Husene på digitale medier:

Kleap

AllMyLinks

Zumvu

Somebody

opret.dk

omtal.dk

advertise.dk

erhverv.org

linktr.ee

Amino Bizz

scoop.it

contently.com

triberr.com

webself.net

Habitus' bosteder fordeler sig som følgende:

HabitusHusene Nordjylland

HabitusHuset Fjelsted

HabitusHuset Nørkær

HabitusHuset Langbrovej

HabitusHusene Midtjylland

HabitusHuset Elbækvej

HabitusHuset Sct. Mortensgaard

HabitusHuset Søren Kannesvej

HabitusHuset Tyvhøjvej

HabitusHuseneSjælland

HabitusHuset Jernstøbervænget

HabitusHuset Sølyst

HabitusHuset Skellebjerg

HabitusHuset Rønnebærkæret

Habitushusene Nordsjælland

HabitusHuset Drachmannsvej

HabitusHuset Kæderupvej

HabitusHuset Ny Mårumvej

HabitusHuset Frederiksværksgade

HabitusHuset Ahornvej

HabitusHusene Vestegnen

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven

HabitusHuset Søvang