Ιωάννα Α. Τσουκαλά

Το λογιστικό μας γραφείο κατανοώντας τους δύσκολους καιρούς και τις δύσκολες συνθήκες ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων, έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη λήψη των σωστών αποφάσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την οικονομική τους ανάπτυξη. Το γραφείο μας με το ήθος, τη συνέπεια και την έγκαιρη ενημέρωσή του αναλαμβάνει πάσης φύσεως λογιστικές εργασίες. Διαθέτει πλήρη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, με επαγγελματικά προγράμματα της SingularLogic, SoftLine και εξοπλισμό που καλύπτει ανάγκες ασφαλείας, εκτυπώσεων, backup, mail και οτιδήποτε άλλο απαιτεί η σημερινή εποχή.