Lucia Nash

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in USA

Visit my website

Sapa - thanh pho trong suong thuoc tinh Lao Cai la dia diem du lich noi tieng bac nhat tai mien bac. Khi hau o sapa hoan toan khac biet tai mien bac, phong canh huu tinh, van hoa doc dao. Cong ty du lich Khat Vong Viet la hang lu hanh to chuc tour du lich Sapa chuyen nghiep, gia ca hop ly duoc nhieu khach du lich tin tuong lua chon chi tiet