Marijke F. Jansen

Het leven bestaat uit verhalen. Niet alleen fictieve verhalen in boeken en films, maar iedere persoon en ook ieder bedrijf of product heeft een eigen verhaal. Dit is wat mij aantrok in het communicatievakgebied: op enthousiaste wijze deze verhalen overbrengen om anderen "aan te steken". Mijn persoonlijke doelstelling is dan ook: ‘Wat wil je het allerliefst bereiken?’ vroeg hij haar zacht. ‘Wat is je mooiste droom?’‘Om verhalen te schrijven,’ zuchtte ze, zonder na te denken. ‘Om verhalen te schrijven die anderen graag lezen.’Trek dit "schrijven" en "lezen" gerust breder, want verhalen kunnen ook verteld of getoond worden.