Vivian Vik

Software Engineer, Web Developer, and Designer in oslo

Attend my event

Strømselskapet Bærum Energi leverer ren elektrisitet fra 100% fornybare kilder som sol, vind og vann. Dermed bidrar selskapet til en renere og mer bærekraftig verden som jeg anser som viktig og en god innovasjon for vår fremtid!

Sjekk ut min link for nærmere informasjon :)