Jason Morris

Nurse, Student, and Mother in Wilmington, North Carolina

Visit my website

Faktura przystosowująca winna kreować się nagłówka "faktura uzupełniająca" albo "naprawianie". Faktury uzupełniające winny stanowić po kolei rachowane również muszą mieć datę wystawienia. W fakturze przystosowującej należy nazwać czego kobieta traktuje lub przekazać nazwę wytworu.

korekta