Thanh Long

Editor, Director, and Mother in AH51, Long Hương, Kim Dinh, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Attend my event

Thanh Long JSC chuyên cung cấp các sản phẩm máy nghiền đá, nghiền cát nhân tạo, khai thác quặng, khoáng sản.
Với phương châm ""Đồng hành và thành công cùng Khách Hàng"" lấy sự thành công của Khách Hàng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty.
Địa chỉ : AH51, Long Hương, Kim Dinh, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Google maps : https://goo.gl/maps/okRajFfnKjS2erwV9
Số điện thoại : 0912 712 772
Website : https://labcare.com.vn/

https://sites.google.com/view/thanhlongjsc/

https://folkd.com/user/Thanhlongjsc

https://qiita.com/Thanhlongjsc

https://www.instapaper.com/p/10286737

https://tawk.to/Thanhlongjsc

https://www.buzzfeed.com/thanhlongjsc

https://seositecheckup.com/seo-audit/labcare.com.vn/