Venture fest

Software Engineer, Project Manager, and Social Media Manager in Hồ Chí Minh

Venturefest

Chia sẻ tổng hợp kiến ​​thức cần thiết và mới nhất hiện nay, hãy giúp các bạn bổ sung thêm nhiều bổ sung kiến ​​thức trong cuộc sống.

Địa chỉ: 19 Đường 3 tháng 2, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Website: http://venturefestbristolandbath.com

Email: [email protected]

Tags: Kiến thức; Tin tuc; phong thủy; điện tử; công nghệ

Hashtag: #kienthuc #tintuc #phongthuy #dientu #congnghe