Yuya Yoshida

co-meeting Inc.

co-founder, 
External-facing CTO