Andrea Vojdanová

„Nečakajme, aby sa ten, koho ľúbime, podobal nášmu ideálu, ale naopak – ideál prispôsobme tomu, koho ľúbime."