Dương Mạnh Tuấn

Hiện đang là sinh viên năm nhất

Tên đầy đủ: Dương Mạnh Tuán
Ngày sinh: 25-06-1996
Quê quán: Phú Bình - Thái Nguyên

  • Work
    • Đại học Kinh Tế Quốc Dân