Akif Iqbal

Hum hai rahi pyar k humse kuch na boliye jo bhi pyar se mila hum ussi k ho liye . . .