Jofrid Aasland

Eg er lidenskapeleg oppteken av islandshest, og driv med rideskule og undervisning heime på garden Baklia.

Landbruk og norsk mat er mi andre store interesse. Sau av rasane NKS, spælsau og blæsete prydar garden og kvardagen.

Eg er utdanna journalist og fører pennen i Bondevennens teneste.

Held fast ved nynorsken, og bygdelivet.