โรงเรียนอนุบาล ระนอง

Teacher and Student in Ranong, Thailand

Visit my website

คำขวัญวันแม่ 2559

“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559

  • #โอลิมปิก
  • #จินตนาการ
  • #สติปัญญา
  • #ร่างกายและจิตใจ
  • #วันแม่