Alexander Berezin

Nizhni Novgorod, Russia

  • Work
    • MERA Networks
  • Education
    • 103
    • Nizhny Novgorod State Technical University
    • НГТУ им. Р. Е. Алексеева