счетоводна къща София СК ДАЛ СИАТ АД

България ; София

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДАЛ СИАТ е акционерно дружество със съвременна структура и от създаването му се ръководи от специалисти, начело с Доктор по икономика.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДАЛ СИАТ е успяла да превърне колективизма в начин на мислене и поведение. Усъвършенстването на професионализма е непрекъснат процес. Kколективизмът създава компетентен колективен счетоводител, който гарантира получаване на високо професионална услуга.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДАЛ СИАТ Ви предлага:
*Пълно счетоводно обслужване; Частично счетоводно обслужване; Данъчна защита;
Анализи; Планиране; Мениджмънт; Одит

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДАЛ СИАТ е правоприемник на традициите, на добрата практика и стила, които са се потвърдили в продължение на практиката, чието начало бе поставено от „Дал Сиат” ООД- регистрирано в СГС по указ 56 през 1990г. Под Ф.Д. №13746/1990

СК ДАЛ СИАТ е член на Съюз за Стопанска Инициатива, Българска търговско-промишлена палата, Софийска търговско-промишлена камара; Съосновател на Асоциация На Счетоводните Kъщи в България/АСКБ/ - първата гражданска структура в бранша, сдружение с нестопанска цел „Бизнес Дама” и редица граждански структури.