Activate - the new builders

In activate willen gelijkgestemden de passie voor "het nieuwe bouwen" delen, waardoor zij samen kunnen groeien.

Het wordt tijd voor een integrale aanpak waardoor de kloof tussen verschillende disciplines en "denkers" / "doeners" verkleint kan worden, vanuit 4 thema's.

Tegelijkertijd zien we ook dat een groot gedeelte van de bouwsector momenteel min of meer beknelt raakt in angst, wantrouwen, bureaucratie en andere bijverschijnselen. Dit heeft voor een groot deel te maken met een oplopende druk door toenemende afname van bouwproductie en de afwezigheid van daadwerkelijke overgave.

Het is dus meer dan voorheen belangrijk, om jezelf en je organisatie goed voor te bereiden op de toekomst. Het wordt tijd dat er wordt doorgeschakeld en wordt overgegaan tot activering. Niet iedereen zal dit kunnen en het is ook niet voor iedereen weggelegd.

Ook is het kansrijk dat we over de landgrenzen heen leren kijken; de grootste bouwstroom wordt namelijk gerealiseerd in diverse groei-economiën die nu nog in de kinderschoenen staan.

Het strategische doel: binnen 15 jaar onze bouwsector nationaal en internationaal toonaangevend maken!

Deze pagina is beperkt in de verstrekking van informatie.Binnenkort is de officiele website online.

Heeft u belangstelling en wilt u graag meer informatie? Mail dan naar info@thenewbuilders.nl