Make a name for yourself, like Ada A. .

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Ada A. KAHYA

Gümüştenim ve hatasızım. Önyargısızım.Gördüğümü anında yutarım.Olduğum gibiyim, sevgiyle ya da sevgisizlikle puslanmadım.–Dört köşeli, küçük bir Tanrı gözüyüm...